Pavel Zícha - banjo, zpěv

Skupiny a spolupráce: Báry, Cop, Modrotisk, Symfonický orchestr Českého rozhlasu, tovární hráč firmy Průcha